PIŠKOTKI

Uporabljamo tehnologijo imenovano “piškotki” kot del običajnega poslovnega postopka za racionalizacijo uporabnosti te spletne strani. Piškotek je podatkovni element, ki ga naša spletna stran pošlje vašemu spletnemu brskalniku, ki je nato shranjen v vašem sistemu. Spletna stran www.ecosynergysystem.com uporablja piškotke tudi za opravljanje anonimne analize in poročanja o uporabi, ki jih uporabljamo za izboljšanje vsebine naše spletne strani, da bi bolje služili našim obiskovalcem.

CookieTypeDurationDescription
No records found

Politika zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov
V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti, faksu ali drugače ponudite katerikoli osebni podatek, bomo, skladno z uredbo GDPR, spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:
• uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce oz. pristopne izjave;
• ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
• podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;
• naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.

Podatki ki jih imamo
• Lahko, da smo informacije o vas zbrali iz javno dostopnih virov na spletu.
• Podatke ste nam lahko posredovali z izpolnitvijo obrazcev oz. pristopne izjave na naši spletni strani ali pa ste nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte, faxa ali kako drugače.

Kako uporabljamo vaše podatke
Zbrane osebne podatke uporabljano za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja.
Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil povezanih z našimi novitetami, inovacijami, izdelki, storitvami, izobraževanjem, čistilnimi akcijami, kartičnem poslovanju z ugodnostmi za prebivalce, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja.
Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor, zaradi izboljšanje kakovosti naših novitet, inovacij, izdelkov, storitev, izobraževanja, ekološkimi akcijami, kartičnega poslovanja, IT rešitev in aplikacij, etc..

Hranjenje vaših podatkov
Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven oziroma registriran ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo vse pomembne informacije, novitete, inovacije, izdelke, storitve, izobraževanje, etc. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Vaše pravice
Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 23. maja 2018.

Vaša nadaljnja uporaba naše spletne strani po objavi sprememb, bo pomenila, da sprejemate in soglašate s spremembami.


COOKIE POLICY

We use a technology called “cookies” as part of a normal business procedure to streamline the functionality of this website. A cookie is an element of data that our website sends to your web browser which is then stored on your system. The website www.ecosynergysystem.com also uses cookies to perform anonymous analysis and reporting on usage which we use to improve our website content to better serve our visitors.