ECOSYNERGY SYSTEM

Vpeljujemo nov sistem, ki temeljito spreminja odnos potrošnikov in industrije do odpadne embalaže, smeti in do okolja. Z novim načinom recikliranja nagrajujemo uporabnike z bonitetami za dom in gospodinjstvo.
USTVARJAMO SINERGIJSKO POVEZANOST
med potrošnikom, industrijo in okoljem.
Vsak, ki vstopi v EcoSynergy System in v njem deli svoje ideje, znanje, etičen odnos do soljudi, okolja in narave bo nagrajen z ECOSS točkami, s katerimi bo v EcoSynergy System pridobil izdelke za dom in gospodinjstvo, prehrano, oblačila in storitve po proizvodnih cenah.
˝Najboljši so tisti, ki skrbijo za naravo, najboljše mi nagrajujemo!˝
[Obstoječa spletna stran vsebuje zgolj 30% informacij celotnega projekta EcoSynergy System.]
 

POVABILO INOVATORJEM:

Vabimo k sodelovanju posameznike in podjetja, ki imajo inovacije s področja okolja, predelave surovin, recikliranja produktov ali kakršnekoli inovacije široke potrošnje, ki omogočajo boljše, čistejše in bolj zdravo okolje in spreminjajo zavest ljudi.
PRIDRUŽITE SE NAM!