POGOJI UPORABE

Spletno mesto družbe – podružnice ESS – ECOSYNERGY SYSTEM, d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana (v nadaljevanju: ESS).

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi ECOSYNERGY SYSTEM, in z njo povezanimi družbami v ESS – ECOSYNERGY SYSTEM (v nadaljevanju: ESS), njenem poslovanju, njenih proizvodih, storitvah in dogodkih.

Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. To pravno obvestilo lahko družba ESS kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate in sprotno preverjate na spletni strani www.ecosynergysystem.si. Z uporabo spletne strani www.ecosynergysystem.si ste kot uporabnik strani izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

AVTORSKE PRAVICE IN BLAGOVNE ZNAMKE

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.ecosynergysystem.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.ecosynergysystem.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe ESS in z njo povezanih družb, katerih vsebine so vključene ali se najdejo na spletnih straneh www.ecosynergysystem.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.ecosynergysystem.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.ecosynergysystem.si v komercialne namene je prepovedana.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ESS ali predhodnega dovoljenja družbe, ki je nosilka pravic intelektualne lastnine. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak skupine ESS v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.

Spletno mesto www.ecosynergysystem.si lahko vsebuje tudi informacije in/ali gradiva tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar družba ESS ni odgovorna za njihovo vsebino, spoštovanje zasebnosti niti za pravilnost ali točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe ESS za vse primere izključena.

Uporaba spletne strani www.ecosynergysystem.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.ecosynergysystem.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Vse informacije in gradiva na www.ecosynergysystem.si so informativne narave. Družba ESS upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v podružnici Ljubljana. Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi. Družba ESS ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh niso namenjeni vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov). Nobena informacija o družbi, njenih izdelkih in storitvah na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu temveč predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov in storitev družbe. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je tako izrecno navedeno.

Družba ESS se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.ecosynergysystem.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba ESS, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.ecosynergysystem.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba ESS tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.ecosynergysystem.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba ESS ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.ecosynergysystem.si.

Nenehni razvoj spleta zahteva posodabljanje spletnih strani in spreminjanje našega pravnega obvestila. Družba ESS – ECOSYNERGY SYSTEM, d.o.o., si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.ecosynergysystem.si in pravnih obvesti kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ko brskate po spletni strani www.ecosynergysystem.si, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa ali sodelovanja v spletnih raziskavah prostovoljno zaupali svoje osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov. Družba ESS – ECOSYNERGY SYSTEM, d.o.o., jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje.